Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 nasza Spółka w wyniku przekształcenia zmienia dotychczasową nazwę z „Jaskra” Grzegorz Krajewski, Roman Święcki, Józef Świecki spółka Jawna na ISKRA Sp. z o.o.

Zmiana nazwy nie ma formalnego wpływu na relacje z naszymi kontrahentami – odbiorcami i dostawcami. Prosimy jedynie o uwzględnianie nowej nazwy spółki we wszystkich dokumentach kierowanych do ISKRA Sp. z o.o. Nie ulegają zmianie KRS, NIP, REGON ani numery rachunków bankowych.

Chcemy podkreślić, że w przypadku ISKRA Sp. z o.o. zmiana nazwy i logo jest wizualnym odzwierciedleniem daleko idących zmian w samej firmie – jej potencjale, ofercie i strategii rynkowej. Zmiany te stopniowo i konsekwentnie przeprowadziliśmy w okresie minionych dwóch lat, mając na celu zwiększenie konkurencyjności firmy i chcąc stać się jeszcze atrakcyjniejszym partnerem dla naszych klientów.

Korzystając z okazji dziękujemy Państwu za okazywane nam zaufanie i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Z poważaniem,

Karol Krajewski – Prezes Zarządu

Bydło

Drób

W budowie

Trzoda

W budowie

Pozostałe

W budowie